O firmie

O Nas

Ice­Queen dostar­cza sty­lowe i modne obuwie dla pań.

Naszą filo­zofią jest podążanie za najnowszy­mi świa­towy­mi tren­da­mi w modzie oraz dostar­czanie naszym Klien­tom obuwia o niepow­tarzal­nym charak­terze i ciekawym sty­lu, a równocześnie w przys­tęp­nych cenach.

Niepow­tarzal­ny charak­ter ofer­ty spraw­ia, że nasze obuwie jest częs­to wybier­ane przez świa­towe cele­bry­t­ki i bloger­ki oraz pro­jek­tan­tów do pokazów mody. Także styliś­ci wiodą­cych mag­a­zynów mod­owych z chę­cią wybier­a­ją buty firmy Ice­Queen

Ice­Queen jest to prężne rozwi­ja­jące się fir­ma. Nasz zespół tworzą wyszkoleni pra­cown­i­cy, którzy niemal 24 godziny na dobę troszczą się o ter­mi­nowa real­iza­cję zle­ceń, pro­fesjon­al­ną Obsługę Klien­ta. Najlep­szym dowo­dem na to jest stale ros­ną­ca gru­pa lojal­nych klien­tów i kon­tra­hen­tów.