Kontakt

emilia@icequeen.pl

View on Google Maps

Kon­takt z Nami

Staramy się odpowiadać na Państ­wa pyta­nia tak szy­bko, jak jest to tylko możli­we (pracu­je­my od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8:00–18:00) Na maile otrzy­mane w niedziele oraz świę­ta odpowiemy w godz­i­nach pra­cy sklepu podanych poniżej

Kontakt

Jesteśmy dla Państ­wa
od Poniedzi­ałku do Piątku
w godz. 8:00 – 18:00